Ехографи под наем

От 2000 г. Ултрамед предлага една уникална за българския пазар услуга – отдаване на ехографи под наем, с осигурена доставка в цялата страна, обучение и наръчник за експлоатация, както и безплатно техническо обслужване за периода на договора. Много наши клиенти се възползват от услугата „Ехографи под наем“, когато спешно им е необходим ехограф за един или няколко месеца. Наемната цена зависи от стойността на дадения ехограф, броя на трансдюсерите, наемния срок и локацията на ползване.

Споделяне