Спирометър Contec SP10

 • 1.8” TFT дисплей с подсветка
 • комуникационен кабел и специализиран софтуер за работа с компютър (архивиране и анализ);
 • бърз пренос на данни
 • основен и разширен анализ
 • показва кривите на дишането
 • диаграма на скорост на потока, обем и време
 • основни режими на работа:
  – форсиран витален капацитет (FVC)
  – форсиран обем за издишване  в секунда (FEV1)
  – съотношение на FEV1 и FVC (FEV1%)
  – пиков експираторен поток (PEF)
  – 25% поток на FVC (FEF25)
  – 75% поток на FVC (FEF75)
  – среден поток между 25% и 75% от FVC (FEF2575)
  – анализ на съотношението между измерената и референтната  стойност
 • максимален обем: 10 литра
 • точност на обема: 3% или 50 мл
 • точност на дебита: 5% или 200 мл/сек.
 • трендови дисплей
 • автоматично калибриране на скалата
 • сигнализиране при излизане на обема или потока извън границите
 • автоматично изключване след 1 мин.
 • вграден Li-Ion акумулатор
 • размери: 97×89×36 мм
 • тегло: 150 г

Цена: 690 лв. с ДДС

Запитване

Споделяне