Комбиниран ехограф Philips HD 7

Споделяне

 • Три активни порта за трансдюсери
 • 15″ цветен LCD монитор
 • Цветен доплер
 • PW доплер; HPRF
 • CW доплер
 • Power доплер, Directional Power доплер
 • 2D steer, Free steеring M-режим
 • Тъканно-хармонично изображение (THI), Pulse Invertion Technology
 • ЕКГ-модул
 • Цветен M режим
 • Triplex mode
 • Speckle Reduction Technology
 • SonoCT beam-steered real-time compound imaging
 • Harmonic SonoCT imaging
 • iScan
 • Adaptive Colour Doppler
 • XRES adaptive image processing technology
 • Трапецоидален режим
 • Анатомичен M—mode
 • Panoramic imaging
 • Contrast imaging
 • Експорт/импорт на ехографските изследвания през мрежата (DICOM)

кардиология, тарансезофагиална ехография, intracardiac echocardiography, абдоминални изследвания, акушерство и гинекология, неврология и транскраниална ехография, урология, неонатология, педиатрия, ехография на повърхностни структури и съдове, мускулно-скелетна диагностика и др.

Всички полета са задължителни.