Комбиниран ехограф Philips Envisor

Споделяне

 • Три активни порта за трансдюсери
 • 15″ цветен CRT монитор
 • Цветен доплер
 • PW доплер
 • CW доплер
 • Тъканен доплер (TDI)
 • Рower доплер, Directional Power доплер
 • Free Steеring M-режим
 • Тъканно-хармонично изображение (THI)
 • ЕКГ-модул
 • Цветен M режим
 • Triplex mode
 • Fusion Signal Processing
 • Panoramic Imaging
 • Microfine Focusing
 • Pulse Inversion Harmonic Imaging
 • Трапецоидален режим
 • Експорт/импорт на ехографските изследвания през мрежата (DICOM)

кардиология, абдоминални изследвания, акушерство и гинекология, неврология и транскраниална ехография, урология, неонатология, педиатрия, ехография на повърхностни структури и съдове, мускулно-скелетна диагностика и др.

Всички полета са задължителни.