Кардиологичен ехограф Philips Sonos 5500

Споделяне

 • Три активни порта за трансдюсери
 • 15″ цветен CRT монитор
 • Цветен доплер
 • PW доплер
 • CW доплер
 • Тъканен доплер (TDI)
 • Рower доплер, Directional Power доплер
 • Тъканно-хармонично изображение (THI)
 • Трапецоидален режим
 • Цветен M режим
 • ЕКГ-модул
 • Triplex mode

кардиология, неврология и транскраниална ехография, ехография на повърхностни структури и съдове, мускулно-скелетна диагностика и др.

Всички полета са задължителни.