Комбиниран ехограф Chison Qbit 7

Комбиниран ехограф Chison Qbit 7 – ултраергономичен дизайн, превъзходно качество на образа, върхови технологии, пълен кардиологичен пакет и 4D.

Гаранция: 24 месеца

Споделяне

 • 19″ цветен LCD монитор с прогресивно сканиране и широкоъгълна матрица с висока резолюция
 • Четири активни порта за трансдюсери
 • Цветен доплер
 • 3D/4D, Virtual HD (опция)
 • PW доплер
 • CW доплер
 • ЕКГ-модул
 • Free Steеring M-mode
 • Тъканен доплер
 • Рower доплер, Directional Power доплер
 • Color M
 • Triplex/Quadplex (B, C, D, Trace)
 • Колоризация (цветен дисплей)
 • Q-Image™ – иновативен аллгоритъм за оптимизиране на ехографския образ
 • Q-flow – нова технология за максимизиране на цветната чувствителност чрез автоматично разпознаване на различните тъкани
 • Q-beam – за разлика от традиционното двуфазно дигитално формиране на образа, тази нова технология използва четирилъчево формиране, което води до по-бързо обработване на сигнала и по-голяма кадрова честота
 • X-contrast – иновативна технология, кочто чувствително увеличава контрастната резолюция на различните тъкани чрез автоматичното им разпознаване и намяляне на шумовете в образа
 • Автоматично оптимизиране на образа
 • Филтърно-базирано хармонично изображение (FHI) – иновативна технология за увеличаване на резолюцията без да се намаля прониквателната способност, както става при THI
 • Режим на пресичащи се лъчи (Multiple Compound Imaging) за по-детайлно и контрастно изображение
 • Трапецоидален режим за линейния трансдюсер
 • Анатомичен панорамен образ (опция)
 • Автоматично измерване на Intima Media Thickness
 • Усилване на ултразвуковия сигнал, отразен от биопсичната игла с цел нейното по-ясно изобразяване чрез промяна на ъгъла на сканиране до +/- 30° (опция)
 • Алгоритъм за отстраняване на артефактите (Speckle Reduction Technology)
 • Еластография (опция)
 • Програмиране от потребителя на бързи бутони с различни функции
 • Шест USB порта, VGA порт
 • 250 GB разширена памет за архивиране
 • Експорт/импорт на ехографските изследвания през мрежата (LAN/DICOM)
 • Възможност за директна връзка с компютър за визуализация, архивиране и отпечатване на PC принтер без да e необходим DICOM
 • Мощна архивираща система EasyView™
 • Тегло: 50 кг

 • Отличен образ благодарение на Multiple Compound Imaging, FHI, Q-Image, Q-flow, Q-beam, X-contrast, Speckle Reduction Technology и др.
 • Огромен избор от трансдюсери с максимална честота на линейния трансдюсер до 18 MHz
 • Подобрена технология на трансдюсерите, осигуряваща по-широк честотен диапазон, по-дълбоко проникване и по-висока чувствителност
 • Ултракомпактен дизайн
 • Изключителна надеждност
 • Конкурентна цена

Кардиология (включително трансезофагиална ехография), абдоминални изследвания, акушерство и гинекология (включително 4D), неврология и транскраниални изследвания, урология, неонатология, педиатрия, ехография на повърхностни структури и съдове, мускулно-скелетна диагностика и др.

Всички полета са задължителни.