Ултразвуков денситометър OSTEOPro

Споделяне

Южнокорейските денситометри от серията OSTEOPro са компютърно базирани ултразвукови апарати, които се отличават с върхово качество, прецизност на измерването, модерен дизайн, изключителна надеждност и приемлива цена. Серията включва моделите Smart, Master, Dual и Easy, които ползват обща платформа, но се различават по допълнителните възможности, с които платформата се надгражда (вграден компютър, сензорен дисплей и принтер).

 • Изследвана област: пета
 • Метод на сканиране: ултразвуков, сух
 • Измервани параметри:
  • T-score с точност до 0.1%
  • Z-score
  • SOS (Speed of Sound) с точност до 0.2%
  • BUA ( Broadband Ultrasound Attenuation) с точност до 0.2%
  • OI (Osteoporosis Index) с точност до 0.7%
  • % Young Adult
  • % Age Match
  • OPR
 • Време за измерване: 15 сек.
 • Богат и лесен за работа софтуер за архивиране и анализ на изследванията  (до 100 000 пациента)
 • Вграден принтер (при модела Easy)
 • DICOM
 • Размери: 58х30х29 см
 • Тегло: 12.5 кг (при OSTEOPro Master и Dual)
OsteoPro Smart OsteoPro Master OsteoPro Еasy OsteoPro Dual
Вграден компютър не да да не
7” сензорен LCD дисплей не не да не
Принтер не не да не
Прогноза на ръста не не не да

T-score и Z-score се отчитат спрямо възрастта и графично се изобразяват върху графиката на нормалните стойности.

По-голяма прецизност

Базиран на диагностичните стандарти на Световната здравна организация, OSTEOPro осигурява надеждни диагностични резултати.

Апаратът използва специална маслена среда, за разлика от повечето ултразвукови денситометри, които използват водна среда. Маслената среда не се влияе от температурните разлики, като по този начин се намаляват диагностичните грешки и значително се подобрява прецизността на измерването.

Прецизност при измерването на T-score: по-малко от 0.1%.

Всички полета са задължителни.