Апарати за кръвно налягане

Contec e водещ китайски производител на пациентни монитори, ЕКГ-апарати, холтери, фетални и съдови доплери, стрес-тест системи, електроенцефалографи и други медицински апарати. Компанията е основана през 1992 г. като високотехнологична фирма и понастоящем в нея работят над 1200 служители, занимаващи се с изследователска и развойна дейност, производство и дистрибуция на широка гама медицински апарати от 13 продуктови групи.

Апаратите за кръвно налягане, които предлагат са от високо качество.  Напълно автоматични дигитални апарати с опция за съхранение на до 99 записа на трима потребители.